Miről szól ez a tájékoztató?

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt a Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulás adatkezelési tevékenységének legfontosabb jellemzőiről, az llf.hu és a studiolegale.hu weboldalon megvalósuló adatkezelésekről, és arról, hogy miként biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét.

Alapelvünk

Személyes adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jog előírásai alapján kezeljük, adatkezelési szabályzataink így jelen tájékoztató is összhangban van az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR).

Az Ön személyes adatai – mit jelent ez?

Személyes adat alatt értjük az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információt; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Kik vagyunk mi?

A Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulás ügyvédi tevékenységet végez. 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

Amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése lenne, az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot az Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulással:

Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulás

székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 81. IV. emelet

postai levelezési cím: 1056 Budapest, Váci utca 81. IV. emelet

e-mail postafiók: office@llf.hu               

telefon: +361 331 61 71

Milyen célokból kezelünk személyes adatokat?

A személyes adatok az alábbi célokból kerülnek kezelésre:

 1. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás: weblap űrlapján, emailen, telefonon;
 2. Cookie-k;

A jelen tájékoztatóban nem ismertetett adatkezeléseinkről külön nyújtunk tájékoztatást azzal, hogy az érintetti jogok biztosítására vonatkozó eljárásrendünkre, az adatbiztonságra, az adatkezelők elérhetőségeire vonatkozó rendelkezések azok tekintetében is irányadóak.

 1. Kapcsolatfelvétellel, AJÁNLATKÉRÉSSEL, kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön valamely kérdésével, kérésével hozzánk fordul, az Ön által küldött üzenetben, e-mailben, postai levélben, telefonon megadott személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás, megkeresése megválaszolása céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló és a kapcsolat űrlapon megadott hozzájárulása személyes adatainak fenti célból történő használatához  (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja) .

Az office@llf.hu e-mail címre küldött kérésére, vagy telefonon a +361 331 6171 számon, postai úton (postacím: 1056 Budapest, Váci utca 81. IV. emelet) a hozzájárulását bármikor, indoklás és korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

A ’Kapcsolat’ menüponton keresztül a neve és email címe, telefonszáma megadásával léphet velünk kapcsolatba, melynek során a megadott adatai mellett az üzenetben közölt további személyes adatait (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult) kezeljük. Üzenete az office@llf.hu email címre érkezik, amelyhez korlátozott a hozzáférők száma.

Telefonon érkező megkeresése esetén, akkor kezelünk Önről személyes adatot, ha további kapcsolatfelvételre, válaszadásra, panaszügyintézésre van szükség, mely esetben nevét, telefonszámát és szükség esetén a beszélgetés dátumát, időpontját és a visszajelzéshez szükséges Ön által megadott további személyes adatot is nyilvántartjuk.

Postai úton küldött levél esetén a feladó nevét, címét, a levél tárgyát és kézbesítésének dátumát, kimenő levelek tekintetében a címzett nevét, települést és irányítószámot is nyilvántartjuk.

A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében az adatkezelés céljának megszűnését követően, de legkésőbb az adatközléstől számított 5 év elteltével töröljük.

 1. Cookie alkalmazása

Az llf.hu és a studiolegale.hu oldalon alkalmazott sütikről a süti tájékoztatónkban (Cookie tájékoztató) talál részletes leírást itt (LINK)

A Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulás közösségi médiafelületeinek (pl. Facebook oldal) használatára az adott közösségi média felhasználási szabályzatai vonatkoznak. A közösségi média használatával megvalósuló adatkezelésre elsősorban az adott közösségi média adatkezelési szabályzataiban foglaltak az irányadók. Ön kedveléssel, hozzászólással, követéssel hozzájárul (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pont), hogy az adott közösségi média szabályzata és fiókja beállításai szerint neve/felhasználó neve nyilvánosságra kerüljön, illetve a Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulás számára megismerhetővé váljon. Az adott közösségi média szabályzatában foglaltak szerint van lehetősége a kedvelést visszavonni, hozzászólását törölni, a követést leállítani. Kérjük, az egyes közösségi média használattal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben elsősorban az adott közösségi média szolgáltatójával vegye fel a kapcsolatot.

A Facebook oldalunk látogatásával kapcsolatos statisztikai adatgyűjtés (Facebook Insights) eredményeként jobban megérthetjük, hogy kik látogatják oldalunkat, hogy hány személy vagy fiók tekintette meg a bejegyzéseinket, reagált rájuk vagy szólt hozzájuk, továbbá összesített demográfiai adatokat is kapunk, abból a célból, hogy a Facebook oldalunkkal kapcsolatos interakciókat, látogatóink típusát jobban megismerjük. A Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulás Facebook oldalon megvalósított statisztikai célú adatkezelés a Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulás és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Írország) közös adatkezelése (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A közös adatkezelési megállapodás részleteiről a Facebook Insights (Oldalelemzések) funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, mely szerint a Facebook ezen célú adatkezelésének részleteiről a Facebook köteles tájékoztatni Önt és az érintetti jogok is a Facebooknál gyakorolhatók.

A látogatottsági adatokat gyűjtése a Facebook által elhelyezett cookie technológia segítségével történik, amelyek mindegyike egyedi felhasználói azonosítót tartalmaz. A cookie lejárati ideje 2 év. Amennyiben regisztrált Facebook fiókkal rendelkezve látogat a Facebook oldalunkra, a megnyitás pillanatában felismeri a Facebook és figyeli a Facebook oldalunkon megvalósuló viselkedését, illetve kezeli az így nyert információkat. Az anonimizált statisztikai látogatottsági adatokat arra használjuk, hogy a Facebook oldalunkon szereplő híreink, posztjaink és az egész Facebookon keresztüli tevékenységünk minél vonzóbb legyen felhasználóink számára, illetve, hogy célzottan tudjuk marketing tevékenységünket végezni. A Facebook és a Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulás jogos gazdasági érdeke is, hogy olyan ajánlatokkal találjuk meg Önt, amelyek a legjobban megfelelnek igényeinek és érdeklődési körének (adatkezelés jogalapja: a GDRP 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja). Ezáltal tudjuk ugyanis vevőink/ügyfeleink érdekeit a legoptimálisabban kiszolgálni, illetve szolgáltatásainkat folyamatosan, az állandóan változó igények szerint alakítani. A tiltakozás módjáról a Facebook tud tájékoztatást adni (a tiltakozás módjai: cookie letiltása vagy profil beállítás módosítása).

Ha az itt leírtakkal kapcsolatosan kérdése van, kérjük a Facebookot keresse közvetlenül. A Facebook adatkezelésével, adatgyűjtési tevékenységével kapcsolatos részletes információkat itt találja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. EGYÉB ADATKEZELÉS

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről (pl. nyereményjáték, munkavállalói adatkezelés, stb.) az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kik ismerhetik meg személyes adatait?

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóságok, a közigazgatási hatóságok, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Társaságunkat. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A jelen szabályzatban részletezett adatkezelésekhez kapcsolódó egyes adatkezelési műveletek elvégzésére Társaságunk adatfeldolgozókat vesz, vehet igénybe, akik nevében és utasításai szerint járnak el.

A társaságunk által igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

Az adatfeldolgozóAz adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység
KBOSS.hu Kft.számlázás
Mérleg 1999 Kft.könyvviteli szolgáltatások
Digicorp Kft.tárhely szolgáltató

A Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulás fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja Önt.

ADATBIZTONSÁG

Adataim biztonságban vannak?

Igen. Annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazza Társaságunk. Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumok tárolása során azzal biztosítjuk azok bizalmas jellegét, hogy rendszerezetten, zárható szekrényben tároljuk 0-24 órás portaszolgálattal védett irodaépületben.  Az e-mailben, egyéb elektronikus módon megadott személyes adataihoz kizárólag a hozzáféréssel rendelkező adott részleg (pl. HR, sales, irodavezetés, adatvédelmi kérdésekben jártas) munkatársai jogosultak hozzáférni.

Biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek. Jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást alkalmazunk.

INCIDENSKEZELÉS

A Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulás, mint adatkezelő nyilvántartja a bekövetkezett adatvédelmi incidenseket, és megteszi az intézkedéseket annak orvoslására és jövőbeli megelőzésére. Az adatvédelmi incidenst a Társaság incidens szabályzata alapján értékeljük és az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁS

Milyen igényérvényesítési lehetőségei vannak? Hova fordulhat?

1./ Tájékoztatáshoz való jog / Hozzáféréshez való jog

2./ Adathelyesbítéshez való jog

3./ Hozzájárulás visszavonásának lehetősége / Törléshez való jog /„elfeledtetéshez való jog”

4./ Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog

5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

6./ Adathordozáshoz való jog

7./ Panasztételi lehetőség

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk az Ön személyes adatainak kezelése. Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja. Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adataid (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciákról), milyen érintetti jogok illetik meg, ha az adatait nem Öntől kaptuk meg, annak forrásáról, adatvédelmi incidens kapcsán annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

A tájékoztatással együtt kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Adathelyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adatai változtak (pl. nevet változtatott), kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatokat közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük, az adatok naprakészségét biztosítsuk.

Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Bármikor, indokolás nélkül jelezheti felénk, hogy kéri személyes adatai törlését. Ezt követően személyes adatait – megfelelő megtagadási ok (jogalap) hiányában – töröljük. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében, illetve a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükség van vagy lehet.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések tekintetében a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Tiltakozás jogos érdeken alapuló adatkezelések tekintetében, Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.  Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés korlátozása Kérheti, hogy személyes adatait jelöljük meg a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) A Lajos Ügyvédi Iroda és Társai Ügyvédi Társulásnak már nincs szüksége a személyes adatokra az eredeti adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, d) az adatkezelés ellen tiltakozott, és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy a törlést más ok akadályozza-e.

A korlátozás ideje alatt az adatot csak tároljuk, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk

Adathordozhatósághoz való jog Hozzájáruláson, vagy szerződésen alapuló automatizált módon megvalósuló adatkezelések esetén Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban (pl. Word, Excel) adjuk át az Ön vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Ön által kijelölt harmadik személy részére.

Jogorvoslat, panasz A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén kérjük, elsőként velünk lépjen kapcsolatba az office@llf.hu email címen. Az érintettet megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet legkésőbb 25 napon belül kivizsgáljuk. Lehetősége van bírósághoz fordulni, illetve panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalatKUKACnaih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Igényérvényesítés módja Az office@llf.hu email címen vagy postai levélben az alábbi címen jelezheti kérését, panaszát: 1056 Budapest, Váci utca 81. IV. emelet. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és postai válasz kérése esetén levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

Az Ön, mint érintett által benyújtott, az érintettet megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és a döntésről írásban vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikusan (e-mailen) értesítjük.

2022. november 24.


Értékeink

Szakszerűség

Egy ügyvédi iroda szakmai színvonalát csak folyamatos képzéssel lehet fenntartani és javítani. Kollégáink a világ vezető egyetemein, mint a UC Berkeley, University of London, King’s College, ELTE szereztek LLM minősítést, valamint fizetésképtelenségi jogi és adójogi szakjogász képzéseken vettek részt.

Megbízhatóság

Speciális ügyviteli szoftver biztosítja Ügyvédi Irodánk számára a pontos és a megbízható működést. Az összetett tranzakciók és a kihívást jelentő peres ügyek révén értékes tapasztalatokra tettünk szert, amelyek segítségével optimális megoldásokat találunk ügyfeleink számára.

Ügyvédi titoktartás

Munkánk alapja az ügyvédi titkok megtartása.

Rugalmasság

A túlélés titka az alkalmazkodás. Az iroda negyedszázados fennállása alatt alkalmazkodnunk kellett a magyar jogrendszer többszöri átfogó átalakításához, gazdasági válságokhoz, konjunktúra időszakokhoz és az ügyfeleink változó igényeihez. Mindig arra törekedtünk, hogy a versenytársaknál rugalmasabb és gyorsabb szolgáltatást nyújtsunk jobb minőségben.

Ügyfélbarát hozzáállás

Számunkra ügyfeleink elégedettsége a legfontosabb. Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos kommunikációra, így a felmerült kérdésekre igyekszünk a legrövidebb időn belül válaszolni. Ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva járunk el, figyelembe véve, hogy szakmai szempontból mi a legkedvezőbb számukra.

Többnyelvű csapat

Kollégáink olasz és angol nyelven szakmai szinten beszélnek, illetve fordítanak. Csapatunk több tagja tanult vagy dolgozott külföldön, elsősorban Olaszországban és az USA-ban. Mindkét nyelvet írásban és szóban napi szinten használjuk. Nemcsak az ügyfél nyelvét, hanem a mentalitását is megértjük.Lépjen velünk kapcsolatba


Keressen minket az alábbi elérhetőségeken vagy töltse ki az űrlapot.


  Az Ön neve *

  Email címe *

  Telefonszáma *

  Miben segíthetünk?