Borbás Beatrix

Ügyvéd

"Veszélyes dolog, ha az embernek igaza van valamiben, amiben a hivatalos szervek tévednek." Voltaire

A Lajos Ügyvédi Társulás legfrissebb tagja, Dr. Borbás Beatrix 2003-ban nyitotta meg első ügyvédi irodáját Budapest diplomata negyedében, majd több, mint 10 évi önálló munkát követően, 2014-ben csatlakozott az ügyvédi társuláshoz. Borbás Beatrix ügyvédi tevékenysége mellett 2006. óta egyetemi oktatóként is dolgozik, a volt Corvinus Egyetem – ma Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi adjunktusa. Ügyvédi munkájában ötvözi a biztos dogmatikai alapokon nyugvó elméleti jogi ismereteket és sokéves praxis tapasztalatával rendelkező ügyvéd tudását.

Borbás Beatrix 2003-ban a jogi diplomáját adó Alma Materében, a Pécsi Tudományegyetemen szerzett posztgraduális diplomát Európa Jogból, 2005-től pedig doktorandaként kutatott a pécsi jogi kar Doktori Iskolájában, fő kutatási területe az állam és a közhatalom felelőssége volt. 2009-ben a Doktori Iskolában abszolutóriumot szerzett, 2011-ben doktori szigorlatot tett polgári jog főtárgyból és alkotmányjog melléktárgyból summa cum laude minősítéssel. Elméleti munkássága során számos tanulmánya, szakcikke jelent meg nívós hazai és külföldi tudományos lapban magyar és angol nyelven. Doktori disszertációját „Fejezetek a bírósági jogkörben okozott kárért való felelősség köréből a hazai és az európai szabályozás tükrében – különös tekintettel a tisztességes eljárás követelményére” címmel 2012. évben védte meg summa cum laude eredménnyel. Első jogi szakkönyve „A bírói hatalom kárfelelőssége” címmel a HVG Orac gondozásában jelent meg 2014-ben. Borbás Beatrix ügyvédi szakterülete a polgári jog, a közigazgatási jog és a családjog.